Aftensalme

By | June 20, 2016

Aftensalme, eller originalt Afften Psalme er skrevet av Dorothe Engelbrettsdotter og tilhører salmesamlingen Siælens Sang-Offer fra 1678. Aftensalme skrevet at Dorothe Ingebretsdotter. Barokken var på 1600-tallet og dette er en typisk barokk-tekst.

For det første fordi dette er en salme. Dorothe Engelbretsdotter (1634–1716). Dagen viker og går bort, luften bliver tykk og sort, solen alt har dalet platt, det går ad den mørke natt.

Salmen Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter og sangen.

Når sjelen hentes til helvete av Dimmu Borgir er ingen unntak. I typisk barokkstil er Aftensalme full av språklige virkemidler, og særlig språklige bilder. Her har vi valgt ut noen, og ser nærmere på metaforer, personifisering, . Sitter du og skal skrive en analyse av Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter?

Her gir vi deg hjelp til din analyse av denne salmen skrevet av . Aftensalme (”Afften Psalme” orginalt) er et dikt skrevet av Dorothe Engelbretsdotter i 1678. Dette er en typisk tekst fra barokken, siden det har et . DAgen viger og gaar bort, Lufften bliffver tyck og sort, Solen har alt Dalet plat, Det gaar ad den mørcke Nat. De to salmene er ”Herre Gud ditt dyre navn og ære” av Petter Dass, og ”Aftensalme” av Dorothe Engelbretsdotter.

Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter Problemstilling På hvilken måte preges salmen av barokken? Eg ser Aftensalme Eg ser og Aftensalme Sammenlikn ”Eg Ser” av Bjørn Eidsvåg med Dorothe Engelbretsdotters salme Aftensalme. Dorothe Engelsbretsdotter var den første kjente kvinnelige forfatteren i Norge. Hun ble født Januar 16i Bergen og døde Februar 1716. Afften Psalme er hentet fra Dorothe Engelbretsdotters første samling med åndelige sanger, Siælens Sang-Offer.

Samlinga blei først utgitt i 1678. Aftensalme er en salme som er skrevet av Dorothe Engrelbretsdotter. Hun er vår første kvinnelige forfatter, og har gitt ut en rekke samlinger av . Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter er en trist og dyster tekst.

Hovedinnholdet er døden, men også muligheten for å unnslippe den, ved å . Dorothe Engelbretsdotter: Aftensalme. Aftensalme – Dorothe Engelbretsdotter.