Afp regler

By | February 10, 2014

Vedtekter Vedtekter for Fellesordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) ble fastsatt 30. Du bestemmer i stor grad selv når du vil ta ut AFP. Den nye ordningen legger til rette for at du kan kombinere.

Regelverk For bedrifter For organisasjoner Aktuelt Om oss Kundeservice. Selv om du jobber i en bedrift med tariffavtale med AFP-bilag må visse krav til . Ved 1 sykemelding er regelen at det ikke overstiger 3dager i løpet av de tre siste år forut for AFP uttaket. Er du mellom og år får du utbetalt AFP beregnet ut fra regler i folketrygdloven.

Pensjonen tilsvarer det du ville fått i alderspensjon fra . Det kan derfor hende at du må henvende deg til begge når du vil ha informasjon om AFP-reglene og hvis du har spørsmål om søknaden din. AFP kan kombineres med deltidsjobbing etter bestemte regler om inntektsbegrensninger. Derimot kan du som hovedregel ikke få utbetalt AFP fra KLP dersom . AFP er en livsvarig pensjon som kan tas ut fra fylte år. AFP i privat sektor etter gamle regler. Det finnes en rekke detaljerte regler for hvordan AFP beregnes.

Dette kan du lese mer om i AFP–tilskottsloven i kapitlene og 3; Det er ingen inntektsavkortning; . AFP-ordningene i privat og offentlig sektor er veldig ulike.

I tillegg er det ulike regler for å kunne jobbe ved siden av AFP, ikke bare mellom .