Voksenrett

Voksenrett (lovfestet rett for voksne). Fra og med det året du fyller år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet lan men ikke . Har du krav på voksenrett, skal du få tilpasset undervisning for voksne.

Du må søke til fylkeskommunen for å få voksenrett. Du kan ha rett til gratis videregående opplæring fra og med . Videregående opplæring for voksne retter seg mot voksne som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført . Dersom du har en videregående utdanning fra ditt hjemland som ikke gir likeverdig kompetanse i Norge, kan du søke om voksenrett.

Voksenrett eller voksenopplæringsloven (lov om voksenopplæring av 19. juni 2009) er en rett for voksne til å få gratis grunnskoleopplæring eller videregående . Hva er voksenrett til videregående opplæring? Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har voksenrett og hva har de rett til? Du er her: Forsiden; Utdanning og kompetanse; Voksenrett.

Voksnes rett til videregående opplæring.