Tematisk analyse

By | January 31, 2011

Det ble gjennomført kvalitative semistrukturerte intervjuer med seks unge kvinner utsatt for voldtekt og datamaterialet ble gjenstand for en tematisk analyse. Med den tematiske analyse ser man på de emner, værket behandler. Er der et grundlæggende tema, der går igen?

Og hvordan forholder instruktøren sig til . Vi gjennomførte semistrukturerte intervju, og analyserte datamaterialet ved bruk av tematisk analyse. Temaene som kom frem i analysen av datamaterialet var; . Hovedmålet med studien var å undersøke topptrenere sin mentale innstilling i fotball.

Her så oppgaven på mentale innstillinger innenfor Carol . Gjør rede for sentrale kriteriene for vurdering av kvalitet på arbeid hvor tematisk analyse er benyttet. Gjør rede for hvordan diskursanalyse skiller seg fra . Diskuter to eksempler på valg du som forsker bør ta stilling til og gjøre eksplisitt for å rette opp et slikt inntrykk om du bruker tematisk analyse. En tematisk analyse av depresjon hos unge voksne.

Det å stå alene, i form av fravær av støttende, trygge voksne eller venner, gikk igjen i samtlige analyser.