Telenor utbytte

By | June 2, 2011

Telenors målsetting er å levere årlig vekst i ordinært utbytte pr. Mens flere hundre stillinger i delvis statseide DNB og Telenor slankes bort, øker utbyttet til selskapenes aksjonærer. Telenor fikk et driftsresultat (ebitda) på 1milliarder kroner i fjerde kvartal.

Styret i Telenor andbefaler et utbytte på kroner per aksje. Telenor øker utbyttet, men tynges av milliardnedskrivning. Telegiganten skriver ned oppkjøpet av den norske gründerbedriften Tapad med en . Selskap, Generalforsamling, Handles uten rett til utbytte, Utbytte NOK. Nornes øvrige anbefalte utbytteaksjer er Statoil, Telenor, NextGenTel.

Oversikt over historisk utbytte for de fleste Norske aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Ansatte i Amedia ergrer seg over at eierne LO og Telenor tok ut 5millioner kroner i ekstraordinært utbytte etter TV 2-salget. Blir bedt om å bla opp: Tidligere . I år ligger det an til nye rekorder når utbytte for 20skal utbetales.

Telenor foreslår et utbytte på kroner per aksje, mens DNB-styret har . Medan fleire hundre stillingar i delvis statseigde DNB og Telenor blir fjerna, aukar utbyttet til aksjonærane i selskapa.