Språk i norge

Det finnes to skriftspråksvarianter av norsk, bokmål og nynorsk. Samisk er et finsk-ugrisk språk som antakelig har vært snakket i landet like . Gå til Nynorsk – Dette stadiet av norsk språk kalles nynorsk.

Den første skissa av en normal kom i 18med Prøver af Landsmaalet i Norge. Norge har to offisielle språk, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnloven.

Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål.

Heter de offisielle språkene i Norge nynorsk og bokmål? Er samisk et offisielt språk i Norge? Snakket folk i Norge dansk på 1800-tallet? Norge har to offisielle skriftspråk, bokmål og nynorsk.

Norge kom i union med Sverige, men dansk fortsatte å være skriftspråket i Norge. Vi tenker på mennesker som i sitt dagligliv bruker et minoritetsspråk i tillegg til samfunnets fellesspråk, norsk. Antallet slike tospråklige personer har vokst . Norsk (bokmål og nynorsk) er forvaltningsspråket i Norge.

Samisk er likestilt med norsk i noen kommuner i fylkene Troms og Finnmark.

Norge er et rikt land med høy levestandard. Indikatoren gir en oversikt over hvor mange språk som brukes som morsmål i alle verdens land. Også i Norge har vi to offisielle språk: norsk og samisk.

Norsk er majoritetsspråket, og det har to likestilte skriftspråk: bokmål og nynorsk.