Skoleskyss

Last ned Min Skoleskyss-appen og registrer deg som bruker, så får du oversikt over alle skoleskyssturer og mulighet for å endre planlagt transport, for en eller . SkoleskyssBufretLignendeI Finnmark har følgende elever krav på fri skoleskyss:. Det er Finnmark fylkeskommune som er ansvarlig for all skoleskyss til grunnskole og videregående .

Telemark fylkeskommune har ansvaret for skoleskyss i fylket. Elever som bor i Telemark kan ha rett på gratis skyss til og fra skolen. Alle skoleelever som har rett på skoleskyss får eget skysskort.

Her får du mer informasjon om skyss til og fra grunnskole og videregående skole i Oppland.

Akershus fylkeskommune har ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i Akershus. SØKNAD OM SKOLESKYSS VED BRUK AV SKOLESKYSSPORTALEN FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN MED BOSTEDSADRESSE I . Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvar for skoleskyss til grunnskoler og videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Retten til skole-og spesialtransport er regulert gjennom Opplæringsloven. Akershus fylkeskommune har delegert skoletransporten til Ruter As som . Skoleskyss er en gratis tjeneste for barn som bor langt fra skolen eller har spesielle behov. Se info om skole- og spesialskyss i Oslo og Akershus.

Rett på skoleskyss Elevar som har rett på skoleskyss, får eige skysskort. Kortet gjeld på strekninga mellom bustad og skole.