Sagalitteratur

Sagalitteratur (fra norrønt saga, flertall sǫgur = fortellinger) er diktning og fortellende historie fra oldtidens Norden, spesielt Norge og Islan men også fra andre . Sagalitteratur er en betegnelse på den norrøne, episke prosalitteraturen fra middelalderen. Opprinnelig ble ordet brukt både om muntlig og .

Del A Hva kjennetegner sagalitteraturen? Les om islendingesagaer i læreboka side 30–32. Merk deg hva som kjennetegner sagastilen.

Dette er et utdrag av siden Kjennetegn og sjangertrekk ved sagalitteraturen i nettboka Norsk litteraturhistorie.

Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten. Saga, betegnelse for den islandske episke prosalitteratur fra middelalderen. I norrøn språkbruk betyr saga både muntlig og skrevet fortelling, . Sagaene skildrer et ættesamfunn der strid og konflikt er vanlig. Det er stor grad av realisme og objektivitet i . Emnet for min undersøkelse er drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur.

Jeg bruker sagaer som kilder til å undersøke hvilke forestillinger om . I skjemaet nedenfor finner du listet opp en del særtrekk ved sagastil og -innhold. På høyre side skal du redegjøre for .

Oppstartbedrifter og sagalitteratur. De islandske sagaene er en viktig del av både islandsk og norsk kulturarv. Hvordan følelser fremstår for leseren. Sagalitteratur Av Miranda, Erika, Sofie og Aurora Takk for oss! Sagalitteratur Sammenligning Sagalitteraturens kjennetegn.

Sagalitteratur er et veldig spennende tema. Det er hovedsaklig diktende og fortellende historier fra gamle Norden. Sagalitteraturen er ein del av den norrøne litteraturen. Den inneheld blodige og dramatiske forteljingar om dei norske kongane, heltane frå eddadiktinga og . Walberg har lest sagalitteratur i jula. I denne kronikken deler han noen av sine inntrykk med leserne.

I år skal det arrangeres sagamarked ettersom årets tema er handel. Med Melhus nevnt ganger i sagalitteraturen, er det på tide å utnytte . Et viktig kjennetegn var ikke minst båtbyggerkunsten, som det berettes om allerede i sagalitteraturen. Sjøsamene fortsatte å være de mest . Ved å lete i den norrøne sagalitteraturen fant de også zombie-elementet. Filmen som lages i filmen baserer seg på Eyrbyggja sagaen, hvor en .