Riksarkivet kirkebøker

By | October 28, 2011

Riksarkivet begynte arbeidet med å skanne kirkebøker fra mikrofilm i 2004. Statsarkivene fikk i oppgave å indeksere bildene. Det finnes kirkebøker fra før 16i litt over prestegjeld.

Men i de fleste av landets prestegjeld går kirkebøkene tilbake til omkring 1700. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver og Samisk arkiv. Arkivverket tar vare på arkiver fra statlige virksomheter, gjør disse tilgjengelig og fører tilsyn . Her finner du kirkebøker, folketellinger og andre kilder tilgjengelig i skannet form.

Riksarkivet, og noen av statsarkivene . Her kan du bla i skannede arkiver i Riksarkivet og statsarkivene. Oslo byarkiv og enkelte andre arkivdepoter er også representert. BufretLignendeHjem; Søk kirkebøker Norge.

Høsten 20startet Riksarkivaren arbeidet med å gjøre alle avleverte kirkebøker tilgjengelig i Digitalarkivet. Nå er arbeidet ferdigstilt: Om lag 4 . Kirkebøker fra 16og fram til ca 19er nå tilgjengelige for deg. Riksarkivaren startet i 20digitaliseringen.

Visste du at nesten alle landets kirkebøker er skannet og lagt ut på Internett?

I dag består Arkivverket av Riksarkivet, åtte statsarkiver plassert .