Overslagsregning

Fagstoff: Tenk deg at du er på handletur. Da kan det være greit å bruke hoderegning og regne ut en . Overslagsregning kan man benytte når man ikke er avhengig av helt eksakt og nøyaktig svar.

Ved overslagsregning runder man av tallene (opp eller ned), slik. Overslagsregning brukes for å få en ide om hvor mye noe vil koste eller hvor stort noe er ol. Det er ikke nøyaktig, men kan allikevel være nyttig.

Ved overslagsregning runder man av tallene . Fast Math Tricks – How to multiply digit numbers up to 1- the fast way! Multi – Matematikk for barnetrinnet – Gyldendal Undervisning. I videoen lærer du hva overslag fra matematikk 1P er. Vi lærer også om hovedreglene for overslagsregning.

Opplegget fungerer best dersom dere gjør avtale med en butikk og får lov til å holde på i og ved butikken. Dersom klassen har et arrangement som medfører . Mange synes å ha glemt det de måtte ha kunnet av overslagsregning (eller omtrentregning) når de kommer over i videre utdanning, der formlene blir mer .