Olav og kari

Fagstoff: Folkevisa Olav og Kari er ei legendevise. Hans Kinck har trukket fram Olav og Kari som den ypperste vise i all . Olav og Kari eller Hekserittet er ei folkevise av den typen vi kaller middelalderballader. I TSB katalogen er den typologisert som TSB D 367.

Olav_og_KariBufretLignendeOlav og Kari er ei norsk folkevise frå mellomalderen. Ho er kjend i ulike variantar i dei nordiske landa, og skal ha opphav i ei . Trø meg inkje for nære – fyrr han ville si mo’eri sjå.

Det niende tek’e til lide, han ville til . Olav og Kari, norsk ballade, spredt til andre nordiske land. En mor lyver for sin sønn og sier at konen hans er trollkvinne. Etter at faren var død ble hun i året 5gift med . Den norske folkevisa Olav og Kari er plassert blant riddervisene i norsk folkediktning.

I disse visene får vi små gløtt inn i middelaldermenneskenes tanker, . Kinck skriver at folkevisen om Olav og Kari er den ypperste vise i balladens historie, den strengest og renest gotisk byggede, et enestående herlig verk . Folkevisa om Olav og Kari handler om ekteparet som blir splitta av ei svikefull svigermor. Teksten er knapp og må tolkes for å finne hva som . FOR- Visa har to-linjers strofer med mellomsleng og .