Obstfelder jeg ser

Jeg ser på den hvite himmel, jeg ser på de gråblå skyer, jeg ser på den blodige sol. Obstfelder er kalt den første modernist. En del av diktene i samlingen, blant annet Jeg ser, er preget av ensomhet, .

Sigbjørn Obstfelder (21. november 1866–29. juli 1900) vert rekna som den. Jeg ser, er prega av framandkjensle og angst, medan andre er . I dag poster jeg det mest kjente diktet av Stavangerdikteren Sigbjørn Obstfelder (18- 1900). Det er også mitt norske favorittdikt.

Sigbjørn Obstfelder (1866-1900) var Norges fremste representant for en tidlig. Diktet Jeg ser (Digte, 1893) er trolig det diktet som Obstfelder er mest kjent for. Obstfelders dikt Jeg ser finnes i de fleste læreverk for norskfaget i videregående skole, og er nok et av de mest gjennomanalyserte diktene i . Jeg har sett litt på diktet ” Jeg ser” av Sigbjørn Obstfelder. Først og fremst så måtte jeg finn ut litt om forfatteren.

Han debuterte litterært i 18og er kjent som den . Angst, ensomhet og fremmedfølelse er typiske trekk i Obstfelders diktning, men det er kanskje i Jeg ser at dette kommer klarest frem. Jeg ser paa den hvide himmel, jeg ser paa de graablaa skyer, jeg ser paa den. I 18debuterte Obstfelder for alvor med samlingen Digte.

Sigbjørn Obstfelder: JEG SER (1893) from the album BLÅMANN! VO norsk, Frederik II, litteraturhistorie, nyromantikk og tidlig modernisme. Hvilket syn på livet og verden preger Obstfelders dikt og i hvilken grad kan det sies å være relevant da og nå? Videre ser vi på språklige virkemidler i diktet.

I en analyse av Jeg ser kan det være relevant å komme inn på bruken av språklige bilder og kontraster. Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. Dette nettstedet krever at du har Flashplayer eller nyere installert.

Klikk på knappen under for å installere.

loading...