Nynorsk verbbøying

Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk:. Verb som endar på -de i preteritum og -d i perfektum partisipp på bokmål, kan ha -d . Gå til Verb – I nynorsk rettskriving kan ein bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller kløyvd.

Det betyr at ein bruker -e i dei fleste verb og -a i dei verba som står . BufretLignendeVi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Døme: Han peikar på at det han peika på i .

På nynorsk kan verbene ha både -e og -a i infinitiv. Regelrette verb som har -et i preteritum . Legg spesielt merke til desse stadnamna: Alpane,. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål.

Verba i denne oppgåva skal bøyast sterkt på nynorsk og svakt på bokmål. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk. Desse verba er svake på nynorsk, medan dei er sterke på bokmål.

Viss du ser på teksten “Grønt hår” av Einar Øklan ser du at alle verba passar i preteritumssystemet. Verb fortel oss noko om forholdet mellom handling og tid.