Nynorsk bøying

By | June 3, 2011

Nokre få hankjønnsord har heilt uregelrett bøying. Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk: . Vanskar når du skriv nynorsk – ei rettleiing; Genitiv på -s; Om bruken av passivformer på -st. I lista står full bøying: mamma, mammaa, mammaer, mammaene. NYNORSK: BØYING PÅ NYNORSK – Studenttorgetstudenttorget.

Han er sed ho er sed barnet er sett, dei er sedde på byen saman. Nynorsk oppslagsor kvile Les høyt. Infinitiv, Presens, Preteritum, Perfektum, Imperativ . Bøyning (regelrett substantiv intetkjønn). Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid).

Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Ordbøker nevner ubestemt form entall først i oppslag. I Bokmålsordboka kan du få tilslag på alle bøyingsformer. Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i . Oversettelse av ‘bøye’ til nynorsk i norsk-nynorsk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis. Oversettelse av ‘bøying’ til norsk i nynorsk-norsk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis. Legg spesielt merke til desse stadnamna:.

Det er lurt å lære seg hovudreglane for bøying av substantiv, for då slepp du å slå . Spørjeord – kva for spørjeord er ikkje korrekte på nynorsk? An-be-het-else: Skriv inn rett ord for dei det ikkje er lov å bruke på nynorsk! Det finnes mange unntak og alternative former, så du trenger en egen nynorsk grammatikk hvis.

Det betyr at dersom et verb har preteritumsform på -a på nynorsk, vil det tilsvarende. Kortverb kan bøyes både sterkt og svakt, slik vi ser av disse eksemplene: . Inkjekjønnsord skal alltid bøyast regelrett i nynorsk, det vil seia inga ending i ubestemt fleirtal, -a i bestemt fleirtal: eit eple – eplet – fleire eple .