Nynorsk bøying av verb

By | November 3, 2015

Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk:. Parverb er verb som liknar kvarandre, men som har ulik bøying og tyding. Gå til Verb – I nynorsk rettskriving kan ein bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller kløyvd infinitiv. Fleire eksempel på bøying av e-verb: arbeide . NYNORSK: BØYING PÅ NYNORSK – Studenttorgetstudenttorget. Døme: Han peikar på at det han peika på i . Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid).

Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Ei lita gruppe hankjønnsord følgjer ikkje hovudmønsteret for bøying. På nynorsk kan verbene ha både -e og -a i infinitiv. Regelrette verb som har -et i preteritum . Bøyning (regelrett substantiv hankjønn).

Det betyr at dersom et verb har preteritumsform på -a på nynorsk, vil det tilsvarende. Kortverb kan bøyes både sterkt og svakt, slik vi ser av disse eksemplene: .