Norsk sjangere

By | December 25, 2015

Litterære sjangrer vil si de typene av tekster vi deler litteraturen inn i. Det knytter seg spesielle forventninger til tekster fra de ulike sjangrene. Vi skriver for å holde kontakt med andre mennesker, for å reflektere over noe, for å beskrive noe, for å utforske noe, for å overbevise noen om noe eller for å .

Jobb og utdanning › Skole og leksehjelpBufret17. Alle sjangere som kan dukke opp på norsk eksamen. Oppgaven inneholder en liste over ulike sjangre i norsk skriftlig, for deretter å utdype sjangrene med noen stikkord om deres kjennetegn.

Begrepet sjanger står sentralt også i annen medieteori: det finnes sjangrer.

På norsk kan ordet skrives med opprinnelig fransk rettskrivning som genre, som er . NORSK STIL: sjangere og hjelpemidler. Skriving i ulike sjangre – et undervisningsopplegg med fokus på grunnleggende. Last ned undervisningsopplegget som pdf GRF i norsk undervisningsopplegg. Sjanger, eller genre, er en viss type eller klasse av tekster (eller filmer) basert på fellestrekk hva gjelder form, innhold eller funksjon.

Ordet sjanger betyr slekt, type, kategori, klasse eller art. Vi bruker begrepet når vi kategoriserer skriftlige og muntlige tekster, .