Norsk samisk

Søkeordet må være på minst to bokstaver . Oversettelse av ‘nett’ til samisk i norsk-samisk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis. Sámi giellateknos oversetter fra nordsamisk til norsk.

Forskere ved UiT lanserer nå et program for maskinoversetting fra nordsamisk til norsk. Davvi Girji har nylig ferdigstilt digital samisk-norsk-samisk ordbok, og nå er den tilgjengelig på nett. Språk: Håper noen kan hjelpe meg med og oversette dette fra norsk til samisk Hvordan . Samisk er en uralsk språkfamilie som blir talt i Norge, Sverige, Finland og Russland.

De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert .

Lenke til gratis-ressurser for andre språk. Her er det mulig å søke i en samisk ordbok. For oversettelse mellom finsk og norsk . Forskjellen mellom sørsamisk og nordsamisk er imidlertid sammenliknbar med forskjellen mellom norsk og nederlandsk. Her er en Norsk – Samisk ordliste over stykningsdeler med reinsdyrkjøtt. Navnene er oversatt til både sør-samisk og nord-samisk.

Samisk og norsk i skolen fram til dette hundreåret. Da vårt hundreår tok til, var striden om språket i skolen og kyrkja i Finnmark kring to hundre år gammal. I de kommuner som er inkludert i det samiske språkforvaltningsområdet skal det være fullstendig likestilling av det samiske og det norske språk . Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Sametinget, folkevalgt organ oppretta for å sikre Norges samiske befolkning politisk representasjon og medvirkning. Samisk kultur sammenlignet med norsk.

Norge er et av få områder befolket av det som på overflaten kan virke som to meget ulike folkeslag tilhørende to . Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Drag skole er en tokulturell skole, med norsk og samisk som to . Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.