Norrønt skriftspråk

Norrønt var tale- og skriftspråket i Norge og på Island i middelalderen. På det norrøne språket (som på islandsk) betegner imidlertid norrǿnt mál sammen med . Språk og litteratur › Språkfamilier › Nordiske språk › NorrøntBufretLignende24. Overgangen fra urnordisk til norrønt skjedde i perioden 5til 700.

Vi kjenner norsk språk i vikingtiden fra innskrifter med den yngre . NORRØNE BOKSTAVER OG DERES LYDER Det norrøne skriftspråket er dokumentert gjennom sagalitteraturen som ble nedskrevet på . Moderne norske dialekter er videreutviklinger av det norrøne språket, og det finnes fortsatt mange spor etter det norrøne i vårt språk i dag.

Perioden fra rundt 10til 13kalles yngre norrøn ti eller gammelnorsk tid. De eldste eksemplene på norrønt språk . Gå til 1525: Dansk skriftspråk overtar fullstendig – I 15ble unionen mellom Norge og Danmark formelt opprettet, og det norrøne skriftspråket ble . Du vil her finne alt du trenger for å fylle kravene til norrønt språk i læreplanen for norsk. Det skal ikke legges skjul på det faktum at fagstoffet i denne seksjonen . Tydeligst er faktisk todelingen i et øst-nordisk og vest-nordisk språk. Vestnordisk kaller vi norrønt språk, som er betegnelsen av gammelislandsk og gammelnorsk .