Norrønt og moderne norsk

Innholdet på denne sida er hentet fra kurset MiniXperten. Du kan åpne kurset ved å klikke på logoen. MiniXperten krever at nettleseren din kan .

Denne artikkelen er skrevet for å dekke kompetansemålene i R-06. I hovedsak skal teksten sammenlikne norrønt mål med vårt moderne norsk. Språk har alltid vakt sterke følelser.

Språket som ble snakket i det norrøne området fra omkring 8til 1350; Det norrøne . Forskjeller og likheter mellom norrønt og moderne norsk. Norrønt har seks ulike former av verbet være i presens. Hva er spesielt for moderne norsk?

Og hva har de to språka til felles? Les beskrivelsen og klikk for rett språkvariant. På Island derimot, bodde det ingen innbyggere da nordmennene kom, og derfor stammer moderne norsk og islandsk språk etter norrønt.

Alle språk er i endring, og det har de vært hele tiden. Hvis vi dro tilbake tusen år i ti ville vi forstått de som . Artikkel som ser på forskjeller og likheter ved norrønt og moderne norsk, og sammenlikner gramatikken i de to språkene.

Norrønt var språket vi brukte i No. Det norrønt språket ble brukt i Skandinavia fra ca.