Normativ kilde

By | December 26, 2011

I det følgende skal vi se nærmere på hva som menes med begrepene levning, talende og stumme kilder, normative og berettende kilder, samt primær- og . En kognitiv kilde (brev, dagbøker, diverse dokument ) beskriver virkeligheten slik den var, mens en normativ kilde ( lover, reglement ) beskriver virkeligheten slik . Kunnskap i historie bygger alltid på kilder, og da sier det seg selv at det er viktig for en.

Normative kilder: Slike kilder inneholder påbud og regler, f. Her får du styr på hva normative og beskrivende kilder innenfor historiefaget er. I Studienetts veiledning til Historie får du hjelp til å skille mellom normative og . Gå til Beskrivende og normative kilder – Man må også avgjøre om en kilde er beskrivende (kognitiv) eller normativ.

Hvis jeg husker begrepene rett saa blir de vel en kognitiv kilde, hvertfall om. Ei kognitiv kjelde, fordi kognitive kjelde skildrar røynda slik ho var. Normative kjelder skildrar korleis ein ville det skulle vere og lovar er eit godt . Normativ, beskriver utsagn som er av en rettledende, foreskrivende eller preskriptiv art, eller som inneholder eller innebærer en vurdering.

Kildekritikk er en vurdering av historiske dokumenter (kilder) for å avgjøre om de er til å stole på, om de er troverdige.