Norge krig

By | December 21, 2012

Etter at stormaktene i Europa erklærte hverandre krig i 19erklærte Norge seg som nøytralt ved krigsutbruddet, slik som under første verdenskrig. Den_svensk-norske_krigen_(1814)BufretLignendeDen svensk-norske krigen i 18ble utkjempet mellom Sverige og Norge sommeren 1814. Krigen endte med at Norge gikk inn i en personalunion med Sverige, .

Når Norge sier at de trenger amerikanske soldater på norsk jor noe som ikke har skjedd siden den kalde krigen, skal man være klar over at . Forsvarsministerens ekspertgruppe har vurdert forsvarsevne og trusselbildet mot Norge. Kort fortalt: Rød Ungdom mener krig sjeldent løser noen problemer, annet enn stormakters behov for mer makt. Krigen mellom Sverige og Norge i 18varte bare i to uker, men hadde stor politisk betydning.

Den viste at partene heller ville forhandle enn . Dermed fikk man et dobbelt Norge under krigen, et krigførende ute-Norge og et okkupert hjemme-Norge. Kongen ble det samlende og populære symbol for . Sjefen for de norske styrkene i Camp Meymaneh, Rune Solberg, møter opprørere fra Taliban. Talibanerne forteller hvorfor de slåss mot . I etterdønningene av den siste tids angrep på ytringsfriheten har terrordebatten nok en gang inntatt Norge, og med den følger debatten om .