Modernisme litteratur

Litterær modernisme er navnet på en litterær sjanger som bryter med det etablerte. Sjangeren preget norsk litteratur i etterkrigstiden, men hadde preget . Modernisme, betegnelse på den bølge av avantgarde-stilarter i kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har preget vestlig kultur fra tidlig på .

I 18tok Knut Hamsun (1859-1952) et oppgjør med den samfunnskritiske litteraturen. Han ville skildre menneskets ubevisste sjeleliv og få fram at mennesket . Vi har valgt å legge en generell omtale av modernismen til denne modulen på grunn av den store betydningen den hadde for europeisk kunst og litteratur i . Europeisk kultur og litteratur ble dominert av to hovedtendenser i tidsrommet fra århundreskiftet fram til andre verdenskrig.

Det er altså svært viktig å merke seg den grunnleggende forskjellen på modernisme og modernitet. Modernisme er et samlebegrep for ei rekke ulike retninger og stilarter. Tidlig modernisme og nyromantikk – 1890-årene. Etisk realisme og modernisme – 19til 1940.

Samisk litteratur – tekstar og oppgåver. Dette er et utdrag av siden Sentrale trekk ved modernistisk litteratur i nettboka Norsk litteraturhistorie. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Litterær modernisme vil si en litterær sjanger som bryter med det etablerte. Litteraturen preges av tiden den skrives i, og i rundt 19tallet i .