Mellomnorsk

Mellomnorsk, språket i Norge i senmiddelalderen (ca. 1370–1525), også kalt yngre norrønt. Svartedauden (1349–50) hadde katastrofal virkning . Mellomnorsk tok gradvis over for det norrøne språket etter svartedauden hadde herja landet omkring 1349.

Talemålet i Norge hadde da begynt å endre seg . Vi reknar med at den gammalnorske perioden varte til siste halvdel av 1300-talet. Da får Sverige og sidan Danmark ei meir . Den mellonorske perioden betegnet et stadium hvor det norske talespråket var i en overgangsfase, og gjennomgikk en nærmest .

Overgangen mellom norrønt og moderne norsk kalles mellomnorsk tid. Perioden varer omtrent fra Svartedauden i 13til reformasjonen i 1536. Overgangen fra norrønt til moderne norsk. Den mellomnorske tiden strakte seg over 2år ifra 13til 155 og hadde mye å si for norsk språkhistorie.

Den begynner med svartedauden og ender med . Oppgave: Oppsummeringsspørsmål til delkapitlet om mellomnorsk tid i MiniXperten – Mellomnorsk tid – Mellomnorsk tid Hvilke to viktige . Kolossal endring av talemålet, både i systemet og i ordtilfanget – stort sett felles for Skandinavia, ikkje Island. Mellomnorsk bibliografi 1350–1525. Dette er ein freistnad på å samla publikasjonar som tek føre seg språklege spørsmål i seinmellom- alderen .

Språkendringer fram mot mellomnorsk tid. ELDRE NORRØN TID: 700-1100: – Skaldedikt av navngitte forfattere. Du skal lage en presentasjon med digitale verktøy om språket i Norge i det vi kaller mellomnorsk ti altså fra cirka 13til cirka 1550. Melllomnorsk er betegnelsen på et stadium av norsk språk som varte fra tida etter svartedauden og fram til reformasjonen i 1536.

I dette vinduet skal du finne tabell mfor oppslagsordet mellomnorsk. Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og persisk. Forfatter: Hans Olaf Wiull; Utgivelsesår: 2008.

Nivå: A B1; Spor: Spor Spor 3; Format: Dette heftet . Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og vietnamesisk. Forfatter: Hans Olaf Wiull; Utgivelsesår: 2007. Nivå: A B1; Spor: Spor Spor 3; Format:. Undersøkelsen bygger på 34mellomnorske diplom med 11eksempel på akkusativ med infinitiv.

Disse fins etter sanseverb og láta ‘la’ liksom tilsvarende . Norsk skip som kjører mellom norsk og utenlandsk havn. En ny doktorgradsavhandling fra Universitetet i Oslo har sett på forskjeller mellom norsk og finsk lærerutdanning. Forskeren Hilde Wågsås Afdal så blant annet .