Koranen på norsk

Dette er en ny norsk oversettelse av Koranen. For Koranen med sine mangetydige formule- ringer og sitt dype . Den originale teksten (på arabisk), Nr.

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn. Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse. Nå med utdypende forklaringer på flere vers.

Koranen inneholder ordrett Allahs ord slik den ble åpenbart for Profeten Muhammed (fvmh) i en periode på år. Endelig har det kommet en funksjonell nettutgave av Koranen på norsk. Av Hans Olav Arnesen Vi lever i en . Nå kan du for første gang høre Koranen på norsk.

NRK Pstarter opplesningsserie, og samtidig kommer De Norske Bokklubbene med en nyutgave av Koranen. I islam har Koranen status som Allahs ord i bokstavelig forstand. Professor Einar Berg har begått en norsk oversettelse av Koranen som . Gå til Oversettelse til norsk – Den første fullstendige oversettelsen av Koranen til norsk ble. Islams hellige bok på norsk, med den arabiske teksten løpende parallelt.

Koranen er en av vår tids mest omdiskuterte tekster.

Jeg sitter å leser koranen inne på Islam. Jeg undres over om den norske oversettelsen er lik den arabiske teksten?