Kollegaveiledning

Kollegaveiledning er en metode for problemløsning som samtidig legger til rette for erfaringsdeling og kompetanseutveksling. Ved å bruke metoden sikrer en at . Kollegaveiledning er læring gjennom refleksjon om praksis.

I skolen og helsevesenet har metoden vært populær lenge. Vedlagt er eksempler på gjennomført kollegaveiledning. I sammenheng med kurs om kollegaveiledning i regi av Universitetspedagogikk gjennomførte.

I tillegg til direkte samtaler med barn og elever, mener førstelektor Adam Vogt at kollegaveiledning og foreldrerådgivning er svært aktuelle former for rådgiving.

NFF tilbyr kollegaveiledningsgrupper jevnlig – og spredt rundt i landet. Ved å delta i kollegaveiledningsgruppe får du mulighet til å oppdage . Norsk Fysioterapeutforbund har utarbeidet en håndbok i kollegaveiledning. Her får du nyttig informasjon om hva kollegaveiledning er, og hva . Kollegaveiledning og kritiske venner.

Fagområdet for universitetspedagogikk. Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO. Kollegaveiledning og profesjonalitet.

Hvordan bruke strukturert refleksjon i arbeidet mot økt profesjonalitet i skolen?

Kollegaveiledning vil være en vesentlig del av arbeidet med å utvikle pedagogiske mapper. Undervisning har i høyere utdanning tradisjonelt vært et privat .