Karens jul budskap

By | November 18, 2014

Analyse av novellen Karens jul av Amalie Skram. Amalie Skram har et klart budskap Hun vil rette novellen mot dem som lider, de som ikke . Novella ”Karens jul” er skrevet av forfatteren Amalie Skram.

Budskapet i denne novellen kan tolkes som at kvinner burde være myed mer . En kort analyse av Karens jul av Amalie Skram. Budskapet er nok at man kan ikke bare skal overse fattigdommen, og tro at den går over av . Stiler om dette verket: Analyse av Karens Jul av Amalie Skram Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på .

I Karens Jul møter vi en ung, ugift, hjemløs mor som har søkt ly mot. Hvilket budskap kan man forvente å finne i naturalistisk diktning, som altså er klart . Eg har valt oppgåva om ”Karens jul” av Amalie Skram, og eg vil starta med å presentere forfattaren og naturalismen, som er den litteraturhistoriske epoken . Vi kan dermed tenke oss at det finnes flere budskap i teksten Karens jul. Forfatteren tar i bruk språklige virkemidler og symboler i Karens jul. Her ser vi på effekten av farger, dialektbruk og intertekstualitet, og hvordan været og . Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885.

Gi en personbeskrivelse av Karen, konstabelen og madam Olsen.

Jeg tror ar budskapet i novellen er at vi må ta tak i fattigdommen og hjelpe .