Innvandring i norge

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere er i arbeid? Innvandrere_i_NorgeBufretLignendeInnvandrerbefolkningen utgjør (per 1. januar 2016) 1 av totalbefolkningen i Norge, hvis man regner med både innvandrere og norskfødte med . Ved årsskiftet var det nesten 700. De barna som innvandrere har fått etter at de kom til Norge er enda yngre.

Litt over halvparten er under år, prosent er under år og kun . Dette gir et bilde av omfanget av innvandring til Norge og også. Utendingsdirektoratet (UDI) publiserer statistikk om innvandring med tall for .

Gå til Innvandring i 20- I 20kom det 0innvandrere fra land utenfor Norden til Norge: 0personer, eller prosent, kom på grunn av . Norge har hatt den høyeste veksten i innvandring i Europa de siste årene, og er i ferd med å bli en av landene med høyest . Myter (og fakta) om innvandring i Norge. UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker. Første halvår i år kom det 53søknader om asyl til Norge, noe som er en økning på prosent fra i fjor, ifølge UDI. Antall asylsøkere har økt sterkt i løpet av .