Hva er en sammensatt tekst

Fagstoff: Hva er en sammensatt tekst, og hvorfor lager vi sammensatte tekster? Anne Løvland forsker på sammensatte tekster og har skrevet en . En sammensatt eller multimodal tekst er en tekst der flere modaliteter benyttes for å få frem et budskap. Dette kan omfatte alt fra en kombinasjon av bilde og . Men en sammensatt tekst må være satt sammen av mist av disse, enten bilde med tekst, eller tekst med video, bilde med lyd eller tekst med . Sammensatte tekster er tekster som kombinerer for eksempel bokstaver, ly bilde. Typiske eksempler på sammensatte tekster er bildebøker, tegneserier, avistekster, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Sjekk PP for sammensatte tekster: Du kan muligens.

Hva slags bilde er det; maleri, fotografi, tegning etc? Hvis du vil lære mer om hva du kan bruke bilder til, hvilken jobb et bilde kan gjøre i en sammensatt tekst, hvilke fortrinn den meningsskapende . En sammensatt tekst består av flere elementer soTekst; Bilde; Lyd. Disse elementene (delene)skaper mening på ulike måter. En sammensatt tekst er en tekst der to eller flere teksttyper virker sammen.

Det kan for eksempel være verbaltekst, bilde, ly . En sammensatt tekst består av to eller flere modaliteter. En modalitet kan forklares som en måte å skape mening på, og i praksis vil . Hva oppfatter du som hensikten med denne sammensatte .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *