Hospitere

Hospitere, overvære undervisning ved skole eller universitet (enkelttimer eller hele fag) uten å være fast elev. Hospitering er, enkelt sagt, når en . Hospitant er en person som hospiterer, det vil si tar del av en undervisning ved en skole eller et universitet i enkelte timer, perioder eller fag uten å være fast elev .

Du kan søke om å hospitere i enkeltemner hvis du er student ved et annet norsk universitet eller en høyskole, og du ønsker å ta emner som skal inngå i en . Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag på høyere årstrinn, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Hospitering ved Oslo universitetssykehus er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du som student deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig . Her finner du betydninger av ordet Hospitere. Du kan også legge til en definisjon av Hospitere selv.

Nå lurer hun på om vi kan være interessert i å la ham hospitere i en 3. Hospitering skal gi aktørene i fag- og yrkesopplæringen faglig påfyll og bidra til å styrke videre samarbeid. Hovedmålsettingen for deltakerne er å: fornye og øke programlærernes kompetanse i eget fag, samt gi innsikt i andre fag .