Filosofihistorie

By | June 17, 2011

Vestens filosofi har sitt utspring i antikkens Hellas, hos de joniske naturfilosofene på 500-tallet før vår tidsregning. Denne presentasjonen av europeisk filosofihistorie er en hjelp til å orientere seg. Når du har arbeidet med filosofene, kan du gå tilbake hit og plassere dem .

Vestlig filosofihistorie starter i antikkens Hellas, der Platon og Aristoteles bidro avgjørende til å prege filosofifaget slik vi kjenner det i dag. Dette er et innføringskurs i klassiske filosofiske tekster fra begynnelsen av europeisk filosofi i det antikke Hellas til det 18. Filosofihistorie er studiet av tidligere tiders filosofers synspunkter og argumentasjon. Gjennom å studere filosofiens historie får man en bedre forståelse for vår .

En velrenommert innføring i vestlig filosofihistorie og et verdifullt supplement til lesning av filosofiske tekster. Filosofihistorie er en faglig solid og oversiktlig . Filosofihistorie og vitenskapshistorie. Kilder: Tollefsen, Syse, Nicolaisen: Tenkere og ideer, Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon.

Platon (424-3f.Kr.) regnes i kraft av sin store påvirkning som den vestlige filosofiens grunnlegger sammen med Sokrates som var hans lærer . En av to bøker som sammen gir en innføring i filosofihistorie med vekt på politiske teorier. Fremveksten av vitenskap og utvikling av den vitenskaplige fornuft står . Denne artikkelsamlingen tar for seg danning som ideal og begrep hos en rekke tenkere fra oldtiden fram til i dag, fra både den vestlige .