En vårnatt

Diktet ble trykket i samlingen Nyere Digte som utkom i november 18(med 18på tittelbladet). Det er ingenting som tyder på at JSW i . Favner den slumrende Dal; Elvene nynne de lange.

Diktet En Vaarnat er skrevet av Johan S. Diktet er en del av diktsamlingen Nyere digte, som ble utgitt i 1846. Dette er Studienetts gullnotat til En Vaarnat av Johan Sebastian Welhaven, som funnet i Spenn på side 351. Her veileder vi deg igjennom din analyse av .

En vårnat av Johan Sebastian Welhaven uttrykker som sagt en følelse. Vårnatten står sentralt som det perfekte bilde på naturen, og følelsen . Vårnatt (1954) er en roman av Tarjei Vesaas om ei natt der to søsken (Hallstein og Sissel) i et gult hus får besøk av en familie på tur. Mastergradsoppgave i nordisk litteratur. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og . Vaarnatt av Johan Sebastian Welhaven. Johan Sebastian Welhaven ble født 22.

Vårnatten stille og sval favner den slumrende dal. Elvene nynne de lange dæmpede, dryssende sange, Alfer sukke for de smukke lilier: O, tager os tilfange!

Nå bygge nåttå stille si tynne stjernebro, og øve den går eng og skog og maidagen til ro. Den fysste sommarfuglen har lukt sitt vingepar, og som ein song av fred .