Embo stavanger

By | October 26, 2012

EMbo Stavanger er en barneverninstitusjon for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-år. EMbo Stavanger er et bosettingstiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM) som har fått oppholdstillatelse i Norge. Metodisk tilnærming i EMbo Stavanger.

Ledige Stavanger Kommune, Embo Stavanger Avdeling Hafrsfjor Hinna Og Tjensvoll jobber på Indeed. EMbo Stavanger, Stavanger, Norway. EMbo Stavanger er Stavanger kommunes bosettingstiltak for enslige mindreårige. Embo Stavanger avd Gausel fra , Rogaland.

Arbeidsoppgaver:Lede en avdeling innenfor EMbo Stavanger. Direkte personalansvar for fast ansatte i tillegg til ekstravakter tilknyttet avdelingen. Steder hvor Stavanger kommune, EMbo Stavanger har avdelinger.

Yrker Stavanger kommune, EMbo Stavanger ansetter til. Stavangerregionen er Norges tredje største byregion med 300. Byen byr på et variert kulturliv, regionen byr på flotte og varierte . EMbo Stavanger er Stavanger kommunes botilbud for enslige mindreårige flyktninger. Vi er en godkjent barneverninstitusjon med ordinære .