Det ubevisste sjeleliv

Knut Hamsun Fra det ubevisste sjeleliv Man har et gammelt or som sier: Der er mangt skjult i naturen. For vår tids nervøse, undersøkende og lyttende . Hamsuns tanker om litteratur blir klarest uttrykt i artikkelen Fra det ubevisste sjeleliv (1890), og i foredragene om moderne litteratur fra 1891. Hamsun introduserte noe som kalles det ubevisste sjeleliv til litteraturen.

Selv om han ikke var alene som å trekke frem dette i sitt forfatterskap, . Oppgaven handler om Knut Hamsun og hans mening med artikkelen Fra det ubevisste sjeleliv. Oppgaven tar for seg en analyse av artikkelen.

Han la vekt på det ubevisste sjeleliv og det motsetningsfylte nåtidsmennesket og foregrep mange av Freuds teorier. Svært viktig i forbindelse med nyromantikken er det ubevisste sjeleliv. Dette uttrykket ble innført av Knut Hamsun i artikkelen Fra det ubevisste . Det er gjerne to ting folk flest vet om Knut Hamsun, at han skrev romanen Sult og at han møtte. Færre vet nok at flere av Hamsuns . Et lite utdrag av Knut Hamsuns skjønnlitterære program Det ubevidste Sjæleliv, filmsnutten er i. Knut Hamsun Problemstilling: Hva påvirket Knut Hamsun til å skrive verket det ubevisste sjeleliv?

Nedenfor finner du en betydning av ordet Ubevisste sjeleliv. Du kan også legge til en definisjon av Ubevisste sjeleliv selv.