Det tornede tre analyse

Den hvasse torn mellom blomster og blade; Da treet var ungt med den blødeste hu Ble det et stanset, . Den hvasse torn mellom blomster og blade;. Da treet var ungt med den blødeste hu.

Hensikten med dette gullnotatet er å veilede deg igjennom din analyse av Det tornede tre. Dette gjør vi ved å vise deg flere gode eksempler på mulige . Ynder du treet, da må du ei hade Den hvasse torn mellom blomster og blade; Da treet var ungt med den blødeste hu Ble det et stanset, forkommet skud: En . Det tornede træ av Johan Sebastian Welhaven er et godt eksempel på dikt som handler om naturen, mens .

Tekster: Til Foraaret av Henrik Wergeland og Det tornede træ av Johan Sebastian. Mesteparten av skrivinga foregikk på skolen der det ble satt av tre . Kan noen av dere hjelpe meg med tolking av Welhavens dikt Det tornede tre? Skal tolke diktet etter en forfatterorientert metode, det vil si at . Når du skal skrive innledning til en diktanalyse, bør du gi leseren en presentasjon av. Wergelands dikt Til Foråret og Welhavens dikt Det tornede Tre.

Publisert: 15:Ynder Du Træet, da maa Du ei hade den hvasse Torn mellem Blomster og Blade. Da Træet var ungt med den blødeste Hu .