Demokratisering av norge

By | June 2, 2015

Fra 18var Norge og Sverige i personalunion. Det var kongen som bandt de to statene sammen. Stortinget vedtok lover og bevilget penger, men det var . Jarle Sethre fra Notodden Ressurssenter foreleser om demokratiseringen av Norge 18- 1945.

Med grunnloven i havn og en slutt på “400-årsnatten” med Danmark, kunne demokratiseringen i Norge blomstre fram. Tekst til muntlig eksamen i Historie. Den tar for seg hvordan Norge ble et demokratisk land fra å være under eneveldet til Kongen av Danmark.

I årene før Norges Grunnlov i 18og fram mot unionsoppløsningen i 19samlet Norge seg til å bli en nasjon med sterke demokratiske . Storpolitikk og nasjonalisme skapte forutsetninger for Norges, Finlands og Islands selvstendighet. Industrialisering, demokratisering og nasjonalisering, ca. Hva gjorde at Norge ble regnet som mer demokratisk utviklet enn disse. Demokratisering, en prosess i retning av mer demokrati. Et eksempel kan være da kvinner fikk stemmerett i Norge i 191 eller da Portugal gikk . Demokratisering av Norge 1850-1914.

Nasjonalisme Kampen for et norsk skriftsspråk. Fagstoff: Denne tidslinja viser utviklingen av demokratiet i Norge i de 2årene som har gått siden Grunnloven ble vedtatt i 1814.