Demokrati i norge

Norges politiske system, eller styreform, er en samlebetegnelse for. Norge er et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, hvor . Oftest snakker vi om demokratisk styre i lan og de fleste vestlige land har i lang tid hatt en demokratisk styreform, slik vi har i Norge.

BufretLignendeFagstoff: Denne tidslinja viser utviklingen av demokratiet i Norge i de 2årene som har gått siden Grunnloven ble vedtatt i 1814. Det norske politiske systemet er et representativt demokrati: Folket stemmer. I europeisk sammenheng ga Norge arbeidere og kvinner stemmerett relativt tidlig.

DEMOKRATI: Å ha demokrati betyr at det er flertallet som bestemmer.

Jeg syntes at Norge er et fint land for vis jeg hadde vært en flyktning kunne jeg ikke ha . Det at vi har regelmessige og frie valg her i Norge, der alle som er myndige har stemmerett, er det beste eksempelet på at demokratiet fungerer her til lands. Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat. Siden 18har landet hatt en demokratisk statsforfatning i . Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer . Grunnloven av 18innførte ikke demokrati i moderne forstand.

Hva gjorde at Norge ble regnet som mer demokratisk utviklet enn disse . Demokratiet må fungere på en måte som gjør det naturlig for alle innbyggere å. Norge har i år 2års erfaring med demokratiutvikling.