Brøkoppgaver

Brøkreseren gir trening i brøkregning og du får bryne deg på andre typer brøkoppgaver. Spillet tilbyr en treningsmodus der det ikke blir tatt tid og og du får . Med M+ kan du enkelt lage tilpassede.

I M+ er det veldig enkelt å generere oppgaver. Skriv et tall i svaret og klikk på sjekk svar for å se om det er riktig. Er det riktig kan du klikke på neste spørsmål.

En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner.

Brøkstrek betyr det samme som deletegn. Her skal elevene regne brøk med felles nevner (ingen omgjøring nødvendig), skrive svaret som blandet tall og deretter bruke kalkulator for å finne ut hva det . Lag brøkoppgaver og andre matematikkoppgaver med Matematikbogens generator. For innlæring av omregning av brøk og finne fellesnevner . Sett brøkene i riktig rekkefølge, den . Trykk på linken for å laste ned et word-dokument som inneholder mange brøkoppgaver. Omgjøring mellom brøk og desimaltall – Duration: 8:33.

Brøkoppgaver blanda tall uekte brøk forkorting av svar – Duration: 2:25. Matematikk – tallære og geometri – løsning på brøkoppgaver fra kompendiet 1.

Forslag til løsninger av brøkoppgaver (fra Litt av hvert om brøk i kompendiet) . Matematikk – tallære og geometri – løsning på brøkoppgaver fra kompendiet. Forslag til løsninger av brøkoppgaver, 2. Noen ganger må man tenke omvendt i forhold til eksemplet ovenfor. Du får fortsatt oppgitt et antall, men antallet knytter seg til en liten andel, og så skal du finne . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.