Bøying av verb nynorsk

By | May 3, 2011

Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk:. Parverb er verb som liknar kvarandre, men som har ulik bøying og tyding. Gå til Verb – I nynorsk rettskriving kan ein bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller kløyvd infinitiv. Fleire eksempel på bøying av e-verb: arbeide . BufretLignendeHer er Bøying av verb. Døme: Han peikar på at det han peika på i . Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid).

Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Ei lita gruppe hankjønnsord følgjer ikkje hovudmønsteret for bøying. På nynorsk kan verbene ha både -e og -a i infinitiv. Regelrette verb som har -et i preteritum . Bøyning (regelrett substantiv hankjønn). Det betyr at dersom et verb har preteritumsform på -a på nynorsk, vil det tilsvarende.

Kortverb kan bøyes både sterkt og svakt, slik vi ser av disse eksemplene: . A-verb har altså bøying med -a i alle former. Dersom du veit at preteritumsforma endar på -a, skal presensforma også ha -ar. Gå til Verb med endingen -st – Verb som ender på -st.

De såkalte st-verbene bøyes på samme måte som de samme verbene uten -st. Ordbøker nevner ubestemt form entall først i oppslag. I Bokmålsordboka kan du få tilslag på alle bøyingsformer. Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i . Nynorsk oppslagsor kvile Les høyt.

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet ‘for verb’ i bokmålsdatabasen. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster. Regel for bøying av st-verb i nynorsk?

Ta utgangspunkt i det tilsvarande verbet utan -st. Nesten alle e-verb har endinga –te i preteritustyrte, . Oversettelse av ‘bøying’ til norsk i nynorsk-norsk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis.