Bøying av nynorske verb

Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk:. Parverb er verb som liknar kvarandre, men som har ulik bøying og tyding. Gå til Verb – I nynorsk rettskriving kan ein bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller kløyvd infinitiv. Fleire eksempel på bøying av e-verb: arbeide . NYNORSK: BØYING PÅ NYNORSK – Studenttorgetstudenttorget. Visse verb har valfri a- eller e-bøying.

Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Legg spesielt merke til desse stadnamna:. Dei fleste nynorske verba er a-verb. Nokre verb har både svak og sterk bøying.

På nynorsk kan verbene ha både -e og -a i infinitiv. Regelrette verb som har -et i preteritum . Det betyr at dersom et verb har preteritumsform på -a på nynorsk, vil det tilsvarende. Kortverb kan bøyes både sterkt og svakt, slik vi ser av disse eksemplene: . Verbendelsen ‘-et’ er ulovlig, Hver gang du skriver et verb med ‘-et’-endelse på.

I nynorsk bøyes partisippet i kjønn og tall dersom det kommer etter et annet . Bøyning (regelrett substantiv hankjønn). Spørjeord – kva for spørjeord er ikkje korrekte på nynorsk? Desse verba kan ein velje om ein vil bøye som a-verb eller som e-verb. I den første raden i listen står verb som bøyes som snakke, i den neste står verb som bøyes som lese, så verb som bøyes som prøve og som bo. Du kan bøye substantiv i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.

Bokmålsordboka, finner du fullformsbøying av ordet. Substantiv blir bøygde i tal, og vi skil mellom eintal og fleirtal. I eintal har ikkje substantiva bøyingsending, berre stammen står att.

Nynorsk oppslagsor kvile Les høyt.