Arnulf tverberg

Unni Gunnes utnevnet til ekspedisjonssjef . Lovdata har engasjert Arnulf Tverberg, som er avdelingsdirektør i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, til å skrive en serie om ulike . Justisdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen.

Se kontaktinformasjon for Arnulf Tverberg. Finn telefonnummer, adresse og mer kontaktinformasjon. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer gir en grundig gjennomgang av lovens bestemmelser, men med et fokus på praktiske problemstillinger.

Festskrift til Inge Lorange Backer.

Bugge (red.), Hilde Indreberg (red.), Arnulf Tverberg (red.) Kjøp. Hva gjør det med oss når det som skulle være den ultimate lykke – maksimal valgfrihet – fører til uro, tvil og skam, og vi ikke lever opp til vårt eget frihetsideal? Bli bedre til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og retningslinjer.

Dette kurset er spesielt relevant for jurister ansatt i offentlig sektor. Gir abortloven rett til fosterreduksjon fra to til ett foster? Er det grunnlovsstridig å redusere størrelsen på Carl I.