Argumenterende tekster

Det å kunne skrive gode argumenterende tekster er en egenskap som blir stadig viktiger. For å skrive gode argumenterende tekster, trenger elevene god kunnskap om emnet de skal . I kunnskapsløftet forventes det at elevene skal kunne skrive argumenterende tekster etter fjerde trinn. Dette vurderingsskjemaet gir elevene en oversikt over hva som kreves av en god argumenterende tekst. I tillegg til god kunnskap om emnet de skal skrive om, . Opplegget nedenfor beskriver hvordan du som lærer kan introdusere elevene for slike tekster.

Argumenterende tekster – leserinnlegg. Nettvaner og mobilbruk er et aktuelt tema, kanskje ikke minst i skolehverdagen. I dette leserinnlegget argumenterer . Argumenterende tekster har til hensikt å påvirke eller overbevise leseren om noe. Ofte argumenterer vi bare for vårt eget syn, vi presenterer . Gå til Argumenterende tekster – Ikke alle tekster er argumenterende tekster, heller ikke blant de akademiske sjangrene.

Få best mulig hjelp til å skrive argumenterende tekster i norsk. Og hvordan kan du skrive en argumenterende tekst på .