Antikken

Antikken betegner en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 7f. Antikken, den klassiske oldti er en betegnelse for epoken som var dominert av den gresk-romerske kulturkretsen, fra ca. Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, oldtidskultur i østre Middelhav.

Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere . I denne tiden dominerte grekerne og romerne middelhavsområdet. Velkommen til den Greske antikken som varte fra ca. Disse sidene er laget akkurat for deg som går i 5.

Var oldtidens Aten eller den romerske republikken nærmest dagens demokrati? Antikkens Hellas var aldri noe samlet rike. Det er riktigere å snakke om en rekke små og store greske bystater, der naturen laget grensene, med Athen og Sparta . Læringssti: Antikken er en lang og spennende epoke i Europas historie, og dessuten den første epoken vi har mye nedskrevet kunnskap om.

Kunsten og musikkens rolle i antikken er å være et uttrykk for både dannelse og underholdning. I følge mytologien stammer musikken fra gudene og halvgudene . Greske, etruskiske og romerske gjenstander fra Antikksamlingen vises i denne lille og eksklusive utstillingen. Hvorfor utviklet grekerne, og spesielt Athen, et demokratisk styresett?

Hva kjennetegner samfunnet i det gamle Hellas?

Disse spørsmålene blir stilt i dette . Her er en oversiktsforelesning om den greske antikken. Se den, gjør oppgaven jeg gir underveis. Om antikkens ypperste atleter dopet seg, har lenge vært diskutert.

Både alkohol, urteuttrekk og sopper nevnes som mulige dopingpreparater. De var kjent som mykenerne og deres historie og . Begrepet antikken henviser vanligvis til den gresk-romerske kulturen sentrert omkring Middelhavet, spesielt Hellas og Roma. Sjangrene Å dikte eller å skrive vil si å etterlikne virkeligheten.

Under antikken finner du intro, om antikken, folk forteller, Begreper, historiepop, Fleip eller fakta? Flinkiz, arbeidsark, Aktiv klasse. Forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen studerer antikkens språk, kulturhistorie og overlevering. I tillegg til de klassiske språkene (latin og gresk) .