Analyse av sammensatt tekst

By | November 24, 2015

Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Se PowerPoint om analyse av sammensatte tekster med eksempel på reklameanalyse. Selve eksempelreklamen finner du som PDF her: Dobbelside-solbær.

Analyseskjemaet er ment som hjelp når du skal vurdere sammensatte tekster som plakater, bladannonser og andre enkle trykksaker. This will trigger a download dialog window if your browser lacks the required plugin. Open Kap Å analysere sammensatte tekster mal. Bli god til å analysere sammensatte tekster med denne oppskriften fra Studienett! Oppskriften på analyse av sammensatte tekster inneholder en grundig . Velg blant eksempler og oppgaver på norsk analyse av sammensatte tekster.

Se hvordan du kan skrive en norsk analyse av sammensatt tekst og få gode tips fra . Analyse av Amnesty Internationals reklamebilde i kampanjen mot dødsstraff under OL. Analyse av sammensatt tekst, i dette tilfellet Statens vegvesen sin ”husk . I denne oppgaven skal jeg analysere den sammensatte teksten Barnebrud fra Plan Norge. Oppgaven kommer til å vurdere samspillet mellom tekst og bilde, . Formuler kort budskapet i den sammensatte teksten fra Natur og Ungdom.

Pek på noen virkemidler og den funksjonen de har i teksten.