Settepoteter

By | November 20, 2017

Derfor velger du sertifiserte settepoteter fra NORGRO: Vi har salg over hele landet; Vi har konkurransedyktige betingelser; Vi har fagkunnskap og erfarne folk . Matvaregrupper › Grønnsaker, frukt og bærBufretLignende18. For å kunne lykkes med slik dyrking er det viktig at settepotetene som brukes er friske.

Hobbydyrkerne kan kjøpe sertifiserte settepoteter fra . Kjøp settepoteter, helst litt før du vil sette dem. På Østlandet er det fint å sette poteter en gang mellom 1. Egen oppformering av settepoteter må gjøres på arealer som er velegnet for potetdyrking.

Oppformering må skje i god avstand fra arealer med. Det er en fordel å lysgro settepotetene slik at de spirer raskt, og at vekstsesongen kan utnyttes. Dersom en ønsker å få poteter tidlig på sommeren anbefales . Lysgroing gir tidligere og mer sikker avling. Hypping for å unngå grønne knoller.

Mattilsynet vil ikke at du skal sette poteter fra matbutikken rett i jorda i hagen, fordi poteter som ser friske ut, likevel kan inneholde små . Settepoteter til alle bruksområder. Settepotetsesongen 20har vært meget bra – ikke ulik potetsesongen for øvrig. Kjøp settepoteter to til fire uker før dere vil plante dem.

På Østlandet er det fint å plante en gang mellom 17. Hvordan få tak på settepoteter Kjøpe settepotet. Det er bare lov å selge sertifiserte settepoteter. Oppformering av sertifiserte settepoteter foretas . Gjerne økologisk sentralt på Østlandet. Da kan du sette poteter med cm nedover i rekken.

Jeg har et nokså begrenset område, og jeg dyrker poteter for direkte spising utover . Friske settepoteter er avgjørende for all potetdyrking. Tørråte, virus, sopp- og bakteriesjukdommer oppformeres raskt i settepoteter som brukes år etter år. Statskontrollerte økologiske settepoteter. Klasse: Settepoteter inndelt etter definerte krav til oppformering og kvalitet.

I denne forskriften er settepotetene inndelt i følgende klasser: . Anvendelsen av sertifisert utsæd av settepoteter øker hvert år. Erfaring viser at det gir en bedre tilvekst og således en bedre avling. Mattilsynet sertifiserer partier av settepoteter, og fører tilsyn med at settepoteter produseres og omsettes i samsvar med regelverket. Settepotet, potetknoll som settes i jorden for å gi opphav til ny potetplante. Fordi poteten formeres vegetativt, og en sort derfor er en klon, . Poteter er spesielt glad i kalium og fosfat, så sørg for at din gjødsel inneholder det!

For å unngå sykdom og skadedyr, husk . Tillatelse til import og salg av settepoteter. Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Enhver som vil etablere og drive virksomhet som .