Særtrekk ved norsk språk

By | November 25, 2011

Det norske språket har mange likheter med andre språk, men det norske språket har også flere forskjeller. Alle språk bygger på de samme byggesteinene, nemlig vokaler og konsonanter, substantiv og verb. I dette kapitlet lærer du om særtrekk ved det norske språket.

I likhet med andre land i europa har språkformen norsk noe vi kaller for tonefall. Tonefall gjør at vi kan skille mellom ord som har like enkeltlyder . Språkfamilier og særtrekk ved norsk språk. Sara Maria Forsberg snakker all verdens språk . Stikkord om grammatiske særtrekk ved det norske språket.

Stikkordene er fine å bruke til å øve til prøve eller eksamen, da de kommer inn på viktige grammatis. Dialekt = geografisk variasjon i talemålet. Er ikke noe særpreget norsk fenomen.

Grammatiske særtrekk ved norsk språk. Fonologi omfatter de lydlige forholdene i språket, .