Rose marie takvam

By | April 4, 2011

Rose av Marie Takvam, Diktanalyse kortsvar av Miriam Myhren Bouchleh. Se verket og gi din tilbakemelding på Trafo. Diktet Rose av Marie Takvam er et modernistisk dikt som omhandler temaet feminisme.

Rose handler om hvordan kvinner må leve opp til . Komposisjon Språk Virkemidler Tema Konklusjon Vår egen tolkning. Litterære virkemidler: Som man ser har ikke diktet rim. I dikt går det fint an at dikt ikke .

Utdrag Diktet ”Rose” er skrivi av Marie Takvam utgitt i diktsamlinga ”Auger, hender” frå 1975. Teksten er delt inn i strofer og verselinjer, der oppstillinga til . Diktanalyse av diktet Rose skrevet av Marie Takvam. En diktanalyse av diktet Rose, av Marie Takvam.

Analysen har fokus på tema og virkemidler. Diktet ”Rose” skreve av Marie Takvam og utgitt i 19handlar om kvinnesyn. Diktets motiv er å sette lys på korleis ein ser på kvinner og teksten skriv om ei dame .