Realismen

By | May 8, 2012

Realismen er en tidsepoke innen litteraturhistorien, som blomstret opp etter poetisk realisme rundt 187 og varte utover mot 1890-tallet. Språk og litteratur › Litteraturvitenskap › Litterære perioder og stilerBufret3. Den litterære retning som prøver å beskrive virkeligheten og livet så objektivt og nøkternt som mulig.

I snevrere forstand er realismen en litterær . Fagstoff: Om realisme som epokebegrep og skrivemåte. Epokebegrep og skrivemåte Realisme er et begrep som er knytta til ulike . Realismen går bort fra romantikkens idyllisering av virkeligheten og opptatthet av idealene.

Man begynte å lete mer etter samfunnsproblemer og valgte i større . Innledning Her fortsetter vi arbeidet med realismen og naturalismen i Norge. Vi har tidligere arbeidet med overgangen fra nasjonalromantikken mot en økende . Som periode innen litteraturhistorien er realismen den som bringer våre forfattere fram i første rekke blant verdens skribenter. De fire store – Ibsen, Bjørnson, Lie . En fyldig og god oppgave om realismen. Forholdsvis mange bilder kombinert med en masse tekst.

Omfattende presentasjon av de fire store: . En artikkel om realismen og de viktigste punktene i Ibsens liv.

Litteraturen i Norge fra 18til 1890. Poetisk realisme: 1850- og 60-tallet; Realismen: fra 18og utover; Naturalismen: sidegrein .