Nynorsk bøying verb

By | November 5, 2015

Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk:. Parverb er verb som liknar kvarandre, men som har ulik bøying og tyding. Gå til Verb – I nynorsk rettskriving kan ein bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller kløyvd infinitiv.

Fleire eksempel på bøying av e-verb: arbeide . NYNORSK: BØYING PÅ NYNORSK – Studenttorgetstudenttorget. Døme: Han peikar på at det han peika på i . Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Ei lita gruppe hankjønnsord følgjer ikkje hovudmønsteret for bøying.

På nynorsk kan verbene ha både -e og -a i infinitiv. Regelrette verb som har -et i preteritum . Bokmål: Å være – nå vart jeg – igår vart jeg – jeg har vært Nynorsk: Å vere – no. Verb blir oftast bøygde i dei fire hovudformene: Infinitiv, presens, preteritum og presens perfektum (før kalla perfektum).

Grammatikk er ikkje alltid det kjekkaste å pugge, men er likevel heilt nødvendig for å kunne skrive ein god tekst på nynorsk. Oversettelse av ‘bøying’ til norsk i nynorsk-norsk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis. Dei fleste orda er felles for bokmål og nynorsk, men det kan vere skilnader mellom. Nokre verb har sterk bøying på bokmål og svak bøying på nynorsk.

Nesten alle e-verb har endinga –te i preteritustyrte, . Nettside hvor du kan oversett ord mellom engelsk, spansk, norsk og svensk. Her finner du også uttale, bøying av verb, synonymer, antonymer, anagram og mye .