Nordmannen ivar aasen

By | March 30, 2012

Millom Bakkar og Berg ut med Havet. Nordmannen er eit dikt skrive av Ivar Aasen, betre kjent som Mellom bakkar og berg. Diktet kom første gong ut i diktsamlinga Symra i 1863.

Nordmannen er et dikt skrevet av Ivar Aasen. Diktet er bedre kjent som Mellom bakkar og berg. Diktet kom første gang ut i diktsamlingen Symra i 1863. Fagstoff: I 19plasserte P1-lytterne Ivar Aasens dikt Nordmannen på 2. Den blei bare slått av Du skal få en dag i . I dag serverer jeg diktet Mellom bakkar og berg utmed havet, av Ivar Aasen (18- 1896).

En liten stund tenkte jeg kanskje å hedre . Diktet av Ivar Aasen er ei lita noregshistorie som til skilnad frå ”Ja, vi elsker” er mogleg å forstå også i dag. Ivar Aasen publiserte fem ulike versjonar av diktet ”Nordmannen” mellom 18og 1875. Desse inneheld i alt ulike strofer. Dette er en kortsvarsoppgave omhandlende diktet Nordmannen av Ivar Aasen.

Oppgaven som besvares her ble gitt til skriftlig eksamen i Norsk sidemål våren . Her får du grundig hjelp til analyse av Ivar Aasens dikt ”Nordmannen”.

Studienetts gullnotater gir deg ideer til hva du kan komme inn på i en analyse diktet. Temaet i Nordmannen av Ivar Aasen er kjærleik til sin eigen heim, til tross for. Aasen syner lesaren at nordmannen slett ikkje er ein latsabb som ikkje.