Menneskeverd

By | December 9, 2013

Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp. BufretMenneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig dø og for spesielt sårbare grupper. Menneskeverd er et begrep som brukes i etiske og juridiske sammenhenger, og.

Jon Wetlesen, Menneskeverd og menneskerettigheter; fire essays på veien til . Begrepet menneskeverd brukes som oftest om verdien alle mennesker har. I artikkelen under kan du lese litt mer om menneskerettigheter. Dette betyr at menneskeverdet ikke begrunnes utenfra.

Verdet er ikke tildelt den enkelte av ytre politiske krefter, og det begrunnes heller ikke religiøst. Menneskeverd er kanskje en verdi som for noen er litt fremmed. Vi skal prøve å forklare litt nærmere.

Menneskeverd arbeider for et samfunn som prioriterer livsrett,. Menneskeverd jobber for å verne om menneskelivet fra befruktningen til en naturlig død. Organisasjonens hovedoppgave er å styrke bevisstheten om . Menneskeverd og derav menneskerettigheter er velkjente begrep som ulike grupperinger gjerne bruker, men som innholdsmessig kan være .